Boris Tihi, uvaženi član akademske zajednice i profesor na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu (UNSA), preminuo je jutros u Sarajevu.

Zajednička komemoracija Akademije nauka i umjetnosti BiH (ANUBiH), Univerziteta u Sarajevu i Ekonomskog fakulteta UNSA povodom smrti akademika Borisa Tihog bit će održana 22.  maja u prostorijama Akademije nauka i umjetnosti BiH.

Sahrana će biti obavljena istog dana na groblju Bare, a povorka kreće ispred ateističke kapele, saopćeno je iz ANUBiH.

Boris Tihi je rođen 1938. u Sarajevu. Završio je Ekonomski fakultet u Sarajevu. Magistrirao je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu iz oblasti ekonomije. Specijalizirao je na Ekonomskom institutu u Napoliju, a doktorirao na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu.

Radio je dvije godine u Energoinvestu kao analitičar i 45 godina na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu. Ključne kvalifikacije: Tržišna i investiciona istraživanja, Planiranje, strategija i organizacija marketinga, Marketing neprofitnih organizacija, Europski biznis, Metodologija istraživanja u biznisu.

Bio je, između ostalog, šef Katedre za marketing i dekan Ekonomskog fakulteta u Sarajevu, prorektor i rektor Univerziteta u Sarajevu, dekan Ekonomskog fakulteta na Univerzitetu Sarajevo School of Science and Technology, gostujući profesor na više univerziteta u SAD, Italiji, Sloveniji, Hrvatskoj, Srbiji, Crnoj Gori i BiH, konsultant u više istraživačkih projekata, rukovodilac više postdiplomskih studija, alternativni guverner Svjetske banke za BiH.

Objavio je oko 30 stručnih radova u raznim zbornicima i časopisima u BiH. Učestvovao je u više od 80 raznih domaćih i međunarodnih istraživačkih projekata, više puta na kongresima ekonomista, a bio je na 20 studijskih boravaka u SAD, Italiji, Poljskoj, Slovačkoj i Velikoj Britaniji. Gostovao je kao profesor na više od 20 fakulteta i univerziteta u BiH i u svijetu. Za dopisnog člana ANUBiH izabran je 2002, a za redovnog 2008. godine, saopćeno je.

autor: Fena
naslovna slika: Midhat Poturović

Pišite za nas

Postanite autor! Pišite o onome što volite i znate i objavite na našem blogu. Za detaljnija uputstva klknite ispod.

Pogledajte i ovo:  Umrla Esma Redžepova, kraljica romske muzike