• Dok se pametni narodi svijeta diče i ponose svojom historijom i precima, ma bili oni i krvavi kao Džingis Kan, dotle naši političari stvaraju tri izmišljene historije, nekakva tri različita jezika, tri kulturne pozadine i tri dijametralno suprotne stvarnosti. I uz to bi svaki od njih rado želio da izbriše bar dio historije koji njihovim politikama razdvajanja ne odgovara!

Naše historijsko naslijeđe prisvajaju drugi

Naše stećke grabe sebi i Hrvatska i Srbija kao lično svoje historijsko nasljeđe, dok kod nas ti veljeljepni spomenici tek tako trunu i raspadaju se zbog nebrige države. Naš ban i nekako može biti Kulin, jer njegovo ime danas ne pripada baš nekoj religiji ili nacionalnom krdu! Ali ban Matej Ninoslav, onaj isti koji se suprotstavio križarima u Bosni, nipošto ne može biti ”naš”! Jer zaboga, ime Matej je danas ”hrvatska baština”, sa jednako onoliko prava koliko je i ajvar njihovo hrvatsko domaće jelo ili ćevapi ”domaći specijaliti” i Srbije i Hrvatske.

Jesu li ”naše” riječi staroslavenske ili turske?

Stara slavenska imena koja su nosili naši pra-pra-pra-pra-pradjedovi i nane ili bake i koja su urezana u te iste stećke nipošto nisu prikladna jer ne zvuče nimalo bošnjački! Nema veze što su Arapi ponosno ostavljali svoja arapska imena kad su prelazili na Islam ili kršćanstvo, mi smo se svega svojeg uvijek rado odricali; riječ babo je naša, iako potiče od turske i arapske riječi baba (koriste je i Albanci, kao i riječ ata), iako Turci nisu tada stigli u Bosnu s baklavama već s mačevima. Riječi ”otac” ili tata ne mogu nikako biti korištene, one nisu ”domaće”. A s druge strane, riječ ”baba” se nipošto ne koristi (osim kao pogrdna riječ babetina), ona je zamijenjena nenom ili nanom jer je ”vlaška”; naravno, za one koji ni nemaju pojma ko su Vlasi i šta ta riječ uopće označava! Kao da nam je i planina Vlašić pala s neba i tako je nazvao neki stranac koji baš i ne zna naš jezik!

Naša bosančica je, ma zna se, ili bosanska ćirilica i tako potpuno sprska ili, s druge strane, hrvatska ćirilica i potpuno hrvatsko pismo! Nevažno kako se zove, kako je nastala ili što ima svoje posebne i karakteristične znakove i obilježja! Danas pišemo latinicu i to je ”naše” pismo, iako bi se svako pametan dičio svojim tako pametnim precima! Ma molim vas, kakvi bi to bili preci ili praoci (prababe) današnjih Bošnjaka, ako su se zvali staroslavenskim imenima? Kao da smo pali s neba ovdje tek sa dolaskom Turaka!

Pogledajte i ovo:  Od bh političara nikakva dobra, samo nas vuku u prošlost!

Koji bosanski banovi su ”naši”?

Bosanski banovi i velikani naše historije su samo hrvatski i Hrvati, ako su bili katolici ili samo Srbi, ako su bili pravoslavni; nema veze što su bili bogumili (iliti patareni iliti katari i kako sve ne) i što su ih tadašnje prilike i religije ucjenjivale otmicama djece i ratovima da ih prihvate; zašto bi oni bili važni Bošnjacima, nevažno je što su sami sebe nazivali Bošnjanima, to je bilo nešto deseto! A bosanski kraljevi koji su branili Bosnu od Turaka, kuda tek njih strpati? Kakvu su samostalnu i jedinstvenu Bosnu oni branili, za koga i protiv koga? Jesu li branili Bosnu i Bošnjane od osvajača ili možda Hrvate ili Srbe od turske najezde?

Koji su to osmanlijski velikaši ”naši”?

A ako se neko igrom slučaja dočepao dobrog položaja u vrijeme Osmanlija i postao veliki, onda je Bošnjak bez obzira u kojoj je vjeri rođen ili što je natjeran da je se odrekne! Nebitan je Hrvatima ili Srbima, izdao je ”svoj” narod, iako je apsolutno svuda na planeti svaki narod kroz historiju izdavao jednu religiju jer je bio prisiljen da pređe na drugu!

Od pagana, egipatskih, rimskih ili grčkih bogova do kršćana, zavade i podjele na istok i zapad pa do islama i prelaska s religije na religiju! Je li od monoteizma stariji judaizam ili vjerovanje u boga Sunca kojeg je uveo Eknaton u Egiptu? Je li kršćanstvo odmah počelo uništavati pagane i njihove hramove, jednako kako su i ovi ranije uništavali i progonili njih? Je li ”prvi kršćanski car” Konstantin Veliki bio kršćanin ili poklonik rimskih bogova kojeg je jačanje države prisilo da ozakoni kršćanstvo? Religije, bitke, ratovi…Carevi i sultani koji radi sebe i vlasti ubijaju čak i vlastite sinove a kamoli da neće proždrijeti običan narod? Tu nemaju veze ni religije ni vjera već samo moć!

Vjera slabi a religija jača

Religijom (ne Vjerom) se oduvijek prijetilo, kupovalo, otimalo, sticalo se bogatstvo ili padalo u siromaštvo, pokretali se ratovi, masovna ubijanja i genocidi da se istrijebe ”drugi”… U ime ove ili one religije (nipošto u ime vjere ili Boga) lijevala se ljudska krv, iako su iza toga uvijek stajali samo nečiji privatni sebični interesi. Jer narod teško da shvata da su vjera i religija dvije različite stvari!

Pogledajte i ovo:  Kada i zašto koristiti usluge „Dr Googla”?

A ovdje sada svaka priča počinje i završava baš tu, s religijom i nečijim (a zna se čijim) interesima. Bošnjaci se odriču svoje historije prije dolaska Turaka, oni ”drugi” poslije dolaska…
Jednom riječju, baš ništa više nije ni bosansko ni hercegovačko, sve je ili hrvatsko ili bošnjačko ili srpsko! Sve to ova Bosna i Hercegovina sada jadno i rasipnički prepušta drugima, neka se kite njenim naslijeđem i brišu njeno postojanje kroz vijekove!

Političara ne možete ni svijećom naći u BiH

Zašto i da ne: imate li igdje u ovoj zemlji politički ”pismenog” političara koji radi na državnosti BiH a ne na tabože ”svom” etnički čistom narodu (iako tako nešto ne postoji i iako i ”svoj” narod upropaštavaju)? Imate li ijednog političara čija pamet nije ili u Zagrebu ili u Beogradu ili u Istanbulu? Imate li igdje u svijetu u jednoj državi tri politike od koje svaka grabi dijametralno suprotno i koje traže zakone koji pogoduju susjednim državama a uništavaju njihovu vlastitu? Onu koju i ne smatraju matičnom državom nego samo rasadnikom znanja, umjetnosti, historije, dostignuća, pameti i vlastite djece? Imate, naravno, zove se BiH!

Kod nas je sve po tri!

Ovdje se na istoj zemlji uče tri različite historije; ovdje se pod istim krovom uče tri različita jezika, iako su različiti toliko da se apsolutno dobro svi razumiju; ovdje se zakida i ”svoj” samo ako će to bar malo naštetiti onom ”drugom”; ovdje su ”drugi” ne ljudi s druge planete, čak ni iz druge rase, iz druge zemlje i drugačijeg jezika već najbliže komšije i susjedi; ovdje je ”drugi” svako ko ne misli isto, ne moli se istom Bogu (a svi tvrde da je jedan) ili ima drugačije mišljenje od onog koje politika nameće! Ovdje i popis stanovništva služi, ne kako nam Lars Gunar Vigemark, šef Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini obeća, da “EU vidi koliko ima poljoprivrednika, radnika, penzionera… jer je to bitno kako bi se sprovela potpisana reformska agenda”, dakle starosna struktura stanovništva, obrazovanost, jer žele znati koliki su ljudski potencijali ove zemlje! Ne, ovdje popis treba da se izračuna koliko ima Bošnjaka, Srba i Hrvata i ko koga može nadglasati, preglasati i zeznuti. Jadni mi!

Pogledajte i ovo:  I eto, ne bi svečanog otvaranja trotoara ispred Predsjedništva!

Ko su to ti ”drugi” u BiH?

A ko su ti drugi kojima nas plaše? Jesu li to Bošnjaci, Srbi i Hrvati , ti ”vjekovni” neprijatelji, kako nas plaše,  a oni koji nisu i neće da budu ništa od toga još i veći neprijatelji svima, kako političari tvrde? Je li to neprijateljstvo ovdje postojalo prije velikih imperijalističkih ciljeva? Je li ono iskonsko i istinsko ili nametnuto i namjerno se nameće i dalje?

Problem je što je u BiH postao ”drugi” svako ko je normalan, ko ne mrzi, ko ne dijeli ljude, ko ne pronalazi nekakve sitne razlike nego traži i vidi velike sličnosti i vjekovni ili stoljetni suživot među svima nama. Problem je što je ovdje ”drugi” svako ko ne želi biti kao drugi, već neko sa svojom glavom, svojom pameću i svojim stavovima.

A takvi su ovakvoj politici uvijek opasni! Takvi mogu uništiti ono što su ovi naši slavni političari ”mukotrpno” grabili i prigrabili zadnih desetljeća! Takvi mogu ovim vladajućim rušilačkim politikama (od kojih se svaka zaogrće nekakvim nacionalnim plaštom koji samo sakriva pljačku) donijeti istu onakvu propast kakvu je opismenjavanje masa donijelo plemstvu i crkvi i protiv koje su se tako žestoko i krvavo borili!

Koja je naopasnija laž koju su smislili političari?

Mapa BiH

Politika proždire državu kao ouroboros

Kažu da je najopasnija laž koju je vrag šapnuo čovjeku ona ”kako vraga nema”; a najopasnija laž ovdje je pričati o nekakvim nepremostivim razlikama među nama koji stoljećima jedemo isti kruh pod istim nebom i pod istom šapom krvave politike naših potpuno identičnih kriminogenih političara sa različitim imenima ali istom jednoumnom politikom; ovdje je najopasnija laž to što svi tvrde da to rade ”da nas zaštite od onih drugih” i što im narod i vjeruje, iako vidi da samo ti isti političari jedini napreduju; ovdje je najopasnija laž što desetljećima stalno vlada ista bezumna politika, iako mijenjaju nazive stranaka!

Ovo je zemlja u kojoj je politika ”ouroboros”, zmaj ili zmija koja proždire vlastiti rep! Dopuštamo ludilo i bezumlje političara koji proždiru državu kojom vladaju i uništavaju i ono malo BiH što je ostalo.

Pišite za nas

Postanite autor! Pišite o onome što volite i znate i objavite na našem blogu. Za detaljnija uputstva klknite ispod.